Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

29. člen (Uporaba posebnih določb za mladoletnike)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

29. člen
(Uporaba posebnih določb za mladoletnike)

V postopku proti mladoletnim storilcem prekrškov se uporabljajo določbe tega in dvanajstega poglavja, druge določbe tega zakona pa le, če v tem poglavju ni drugače določeno.

Povezane vsebine