Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

6.a člen (Prekršek neznatnega pomena)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6.a člen
(Prekršek neznatnega pomena)

Za prekršek neznatnega pomena šteje prekršek, ki je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica ali je ta neznatna.

Povezane vsebine