Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

7. člen (Domneva nedolžnosti)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(Domneva nedolžnosti)

Kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler njegova odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo.

Povezane vsebine