POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

123. člen (poplačilo iz sredstev zavarovanja)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

123. člen
(poplačilo iz sredstev zavarovanja)

Če zavezanec za davek ne izpolni oziroma ne plača davčne obveznosti v predpisanem roku, davčni organ unovči predloženi instrument zavarovanja.

Povezane vsebine