POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

124. člen (podrobnejši predpisi)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

124. člen
(podrobnejši predpisi)

Minister, pristojen za finance, natančneje določi način predložitve instrumenta zavarovanja, kriterije za določitev njegove višine ter način sprostitve in unovčitve instrumenta zavarovanja.

Povezane vsebine