POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

126.a člen (poplačilo davčnega dolga, zavarovanega s hipoteko)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

126.a člen
(poplačilo davčnega dolga, zavarovanega s hipoteko)

(1) Ne glede na določbo id="_mce_caret">šestega odstavka 126. člena tega zakona davčna obveznost, razen zamudnih obresti, ne preneha, če je davčni dolg zavarovan s hipoteko in če je pred potekom zastaranja pravice do izterjave vložen predlog za izvršbo na nepremičnino.

(2) Davčna obveznost iz prejšnjega odstavka preneha s poplačilom iz prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku.

Povezane vsebine