POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

127. člen (davčni nadzor)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

127. člen
(davčni nadzor)

(1) Davčni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in tega zakona.

(2) Davčni nadzor obsega:

  1. davčni nadzor davčnih obračunov;
  2. davčni nadzor posameznega področja poslovanja in
  3. davčni inšpekcijski nadzor.
Povezane vsebine