POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

14.f člen (pravice davčnega organa)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14.f člen
(pravice davčnega organa)

Sklenjen APA sporazum ne omejuje pravic davčnega organa pri izvrševanju njegovih pooblastil.

Povezane vsebine