POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

14.g člen (pooblastilo)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14.g člen
(pooblastilo)

Podrobnejši način izvajanja 14.a do 14.g člena tega zakona in višino plačila določi minister, pristojen za finance.

Povezane vsebine