POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

91. člen (način plačila davka)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

91. člen
(način plačila davka)

(1) Davek se plača pri ponudniku plačilnih storitev ali pri  upravnem ali drugem državnem organu, če tehnične možnosti tako dopuščajo.

(2) Podrobnejši način plačila davka določi minister, pristojen za finance.

Povezane vsebine