POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

92. člen (dan plačila davka)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

92. člen
(dan plačila davka)

Šteje se, da je davek plačan:

  1. na dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo davkov,
  2. na dan sprejetja odločitve pristojnega organa o konverziji davka v kapitalsko naložbo, razen če je odločitev pozneje preklicana,
  3. na dan, ko so se stekli pogoji za pobot, oziroma
  4. na dan plačila davka, če se davek plača v gotovini ali z brezgotovinskim plačilom pri upravnem ali drugem državnem organu.
Povezane vsebine