Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

115. člen (nadaljevanje družbe z enim družbenikom)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

115. člen
(nadaljevanje družbe z enim družbenikom)

(1) Če iz kateregakoli razloga ostane v družbi en sam družbenik, mora v enem letu ukreniti vse potrebno, da prilagodi družbo pogojem tega zakona, ali nadaljevati dejavnost kot podjetnik.

(2) Če v roku iz prejšnjega odstavka družbenik ne prijavi vpisa spremembe v register, družba preneha.

Povezane vsebine