Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD in ZGD-1

Časovnica

 1. 2021

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 09.02.2021

   ZGD-1K Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 09.02.2021

    Uradno besedilo

 2. 2020

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27.11.2020

   ZIUOPDVE Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27.11.2020

    Uradno besedilo

 3. 2017

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31.03.2017

   ZGD-1J Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31.03.2017

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 26.01.2017

    Predlog

 4. 2015

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.07.2015

   ZGD-1I Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.07.2015

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 23.04.2015

    Predlog

 5. 2013

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 08.10.2013

   ZGD-1H Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 08.10.2013

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 12.09.2013

    Predlog

   4. Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24.05.2013

    Odločba o razveljavitvi prvega do četrtega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 10.b člena ter o delni razveljavitvi sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah, in o ugotovitvi, da peti in šesti odstavek 10.a člena, del sedmega odstavka 10.a člena ter prvi do tretji odstavek 10.b člena in dvanajsta alineja 50. člena Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki

 6. 2012

  2 predloga / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27.07.2012

   ZGD-1G Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27.07.2012

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 09.07.2012

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 04.05.2012

   ZGD-1F Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 04.05.2012

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 16.03.2012

    Predlog

 7. 2011

  1 predlog / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 09.12.2011

   Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih družbah v delu, v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona

  2. Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14.11.2011

   ZGD-1E Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14.11.2011

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 25.02.2011

    Predlog

  3. Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 03.05.2011

   ZGD-1D Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 03.05.2011

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23.10.2009

    Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 384. člena, drugi odstavek 385. člena, prvi stavek tretjega odstavka 387. člena in prvi odstavek 388. člena Zakona o gospodarskih družbah niso v neskladju z Ustavo

 8. 2009

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14.08.2009

   ZGD-1-UPB3 Zakon o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo)

  2. Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009

   ZGD-1C Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ,

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009

    Uradno besedilo

 9. 2008

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 08.07.2008

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1B

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 08.07.2008

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30.01.2008

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1A

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30.01.2008

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 09.06.2006

    Popravek Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1

 10. 2006

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19.04.2006

   Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

 11. 2005

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 15/2005 z dne 17.02.2005

   Zakon o gospodarskih družbah - ZGD - UPB1 Uradno prečiščeno besedilo

 12. 2004

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28.12.2004

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-H

  2. Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27.05.2004

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-G

 13. 2002

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 04.11.2002

   Odločba Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi šestega odstavka 580. člena Zakona o gospodarskih družbah, št. U-I-135/00-77

 14. 2001

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19.07.2001

   Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ZGD - F

  2. Uradni list RS, št. 45/2001 z dne 07.06.2001

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD - F

 15. 1999

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 54/1999 z dne 08.07.1999

   Zakon o finančnem poslovanju podjetij - ZFPPod

  2. Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29.01.1999

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD - E

 16. 1998

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11.12.1998

   Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ZGD - D

  2. Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13.03.1998

   Zakon o spremembi Zakona o gospodarskih družbah - ZGD - C

 17. 1994

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30.12.1994

   Zakon o spremembi Zakona o gospodarskih družbah - ZGD - B

  2. Uradni list RS, št. 29/1994 z dne 31.05.1994

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD - A

 18. 1993

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 30/1993 z dne 10.06.1993

   Zakon o gospodarskih družbah - ZGD