Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

12. člen (pojem firme)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

12. člen
(pojem firme)

(1) Firma je ime, s katerim družba posluje.

(2) V firmi mora biti oznaka, ki nakazuje dejavnost družbe.

Povezane vsebine