Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

120. člen (odpoklic likvidacijskih upraviteljev)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

120. člen
(odpoklic likvidacijskih upraviteljev)

(1) Likvidacijske upravitelje je mogoče odpoklicati s soglasnim sklepom oseb iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(2) Iz utemeljenih razlogov lahko likvidacijske upravitelje odpokliče tudi sodišče na predlog osebe, ki ima pravni interes.

Povezane vsebine