Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

14. člen (imena tujih držav)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14. člen
(imena tujih držav)

Firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.

Povezane vsebine