Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

144. člen (zastopanje)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

144. člen
(zastopanje)

Komanditist ni upravičen zastopati družbe, lahko pa se mu podeli prokura ali posebno pooblastilo.

Povezane vsebine