Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

147. člen (vračanje posojil)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

147. člen
(vračanje posojil)

Za vračanje posojil v komanditni družbi iz šestega odstavka prejšnjega člena se smiselno uporabljajo določbe 498. in 499. člena tega zakona.

Povezane vsebine