Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

153. člen (družba kot komplementar)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

153. člen
(družba kot komplementar)

Družba se lahko ustanovi tudi samo zaradi vključitve kot komplementar v dvojno družbo.

Povezane vsebine