Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

158. člen (črtan)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

158. člen
(črtan)
Povezane vsebine