Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

171. člen (najnižji znesek osnovnega kapitala)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

171. člen
(najnižji znesek osnovnega kapitala)

Najnižji znesek osnovnega kapitala je 25.000 eurov.

Povezane vsebine