Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

189. člen (pojem)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

189. člen
(pojem)

Delniška družba se lahko ustanovi tako, da vsi ustanovitelji sprejmejo in podpišejo statut ter sami prevzamejo vse delnice.

Povezane vsebine