Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

197. člen (plačilo in povračilo stroškov ustanovitvenih revizorjev)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

197. člen
(plačilo in povračilo stroškov ustanovitvenih revizorjev)

Ustanovitveni revizorji imajo pravico do povračila stroškov in plačila za delo, ki bremenita družbo.

Povezane vsebine