Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

20. člen (jezik firme)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

20. člen
(jezik firme)

(1) Sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe morata biti v slovenskem jeziku.

(2) Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku.

  1. Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske abecede vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q. Ne glede na prejšnji stavek se lahko kot dodatna sestavina firme uporabljajo besede, ki vključujejo druge črke, če:
  • ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ali
  • ustrezajo registriranim znamkam.
Povezane vsebine