Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

222. člen (glavna obveznost delničarjev)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

222. člen
(glavna obveznost delničarjev)

Delničarji morajo vplačati emisijski znesek vpisanih delnic na račun družbe ali ji izročiti stvarne vložke.

Povezane vsebine