Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

29. člen (pojem)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

29. člen
(pojem)

(1) Sedež družbe je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register.

(2) Poleg sedeža se v register vpiše tudi poslovni naslov družbe.

Povezane vsebine