Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

36. člen (prenehanje prokure)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

36. člen
(prenehanje prokure)

Prokura se lahko vsak čas prekliče.

Povezane vsebine