Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

44. člen (register)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44. člen
(register)

(1) Register vodi sodišče.

(2) Postopek o registrskih zadevah ureja poseben zakon.

Povezane vsebine