Najnovejša različica člena

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

6. člen (Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence)

Socialni partnerji se lahko dogovorijo, da se del sredstev iz naslova uskladitve osnovnih plač nameni za vplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Povezane vsebine