Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

10. člen (državni vrednostni papir, izdajatelj državnega vrednostnega papirja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

10. člen
(državni vrednostni papir, izdajatelj državnega vrednostnega papirja)

(1) Državni vrednostni papir je dolžniški instrument, ki ga izda izdajatelj državnega vrednostnega papirja.

(2) Izdajatelj državnega vrednostnega papirja je ena izmed naslednjih oseb, ki izdajo dolžniški instrument:

  1. EU,
  2. država članica, vključno z državnim organom, agencijo ali namensko družbo v državi članici, pri čemer je namenska družba pravna oseba, posebej ustanovljena za izdajo državnih vrednostnih papirjev te države oziroma za izvedbo vnaprej določenih poslov v povezavi z izdanimi finančnimi instrumenti,
  3. v primeru države članice z zvezno ureditvijo, ena od zveznih enot,
  4. namenska družba za več držav članic,
  1. mednarodna finančna institucija, ki sta jo ustanovili dve ali več držav članic in katere namen je zagotoviti financiranje oziroma finančno pomoč za svoje članice, ki imajo ali jim grozijo resne finančne težave, ali
  1. Evropska investicijska banka.
Povezane vsebine