Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

11. člen (investicijske storitve in posli)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen
(investicijske storitve in posli)

(1) Investicijske storitve in posli so naslednje storitve in posli v zvezi s finančnimi instrumenti:

  1. sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti,
  2. izvrševanje naročil za račun strank,
  3. poslovanje za svoj račun,
  4. gospodarjenje s finančnimi instrumenti,
  5. investicijsko svetovanje,
  6. izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa,
  7. izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa,
  1. upravljanje MTF in
  1. upravljanje OTF.

(2) Izvrševanje naročil za račun strank je poslovanje, da se doseže sklenitev pogodbe o nakupu ali prodaji enega ali več finančnih instrumentov za račun stranke in vključuje sklepanje pogodb o prodaji finančnih instrumentov, ki jih izda investicijsko podjetje ali kreditna institucija, v času njihove izdaje.

(3) Poslovanje za svoj račun je poslovanje v breme lastnega kapitala, katerega rezultat je sklenitev posla za lasten račun z enim ali več finančnimi instrumenti.

(4) Gospodarjenje s finančnimi instrumenti je upravljanje portfeljev, ki vključujejo finančne instrumente, v skladu s pooblastili strank na podlagi posamične presoje za vsako od strank.

(5) Investicijsko svetovanje je dajanje osebnih priporočil stranki na njeno zahtevo ali na pobudo investicijskega podjetja glede enega ali več poslov v zvezi s finančnimi instrumenti.

Povezane vsebine