Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

16. člen (neposredni elektronski dostop)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

16. člen
(neposredni elektronski dostop)

Neposredni elektronski dostop je dogovor člana, udeleženca ali stranke mesta trgovanja s tretjo osebo, ki se ji dovoli uporaba njegove identifikacijske kode za elektronsko posredovanje naročila v zvezi s finančnim instrumentom neposredno mestu trgovanja, in vključuje:

  1. dogovor, ki omogoča tudi uporabo infrastrukture oziroma kateregakoli povezovalnega sistema za posredovanje naročil člana, udeleženca ali stranke – neposredni dostop do trga, ali
  2. dogovor, da tretja oseba te infrastrukture ne uporablja – sponzorirani dostop.
Povezane vsebine