Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

17. člen (navzkrižna prodaja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

17. člen
(navzkrižna prodaja)

Navzkrižna prodaja je ponujanje investicijske storitve in posla skupaj z drugo storitvijo ali produktom kot del svežnja ali kot pogoj za isti dogovor ali sveženj.

Povezane vsebine