Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

21. člen (matična država članica investicijskega podjetja, država članica gostiteljica investicijskega podjetja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

21. člen
(matična država članica investicijskega podjetja, država članica gostiteljica investicijskega podjetja)

(1) Matična država članica investicijskega podjetja je, če:

  1. je investicijsko podjetje fizična oseba, država članica, v kateri je njegov poslovni naslov,
  1. je investicijsko podjetje pravna oseba, država članica, v kateri je njegov sedež ali
  1. investicijsko podjetje v skladu s pravili te države nima sedeža, država članica, v kateri je njegov poslovni naslov.

(2) Država članica gostiteljica investicijskega podjetja pomeni državo članico, ki ni matična država članica in v kateri ima investicijsko podjetje podružnico ali zagotavlja investicijske storitve in posle.

Povezane vsebine