POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

22. člen (podružnica investicijskega podjetja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

22. člen
(podružnica investicijskega podjetja)

(1) Podružnica investicijskega podjetja je poslovna enota, ki:

  • je ločena od sedeža družbe,
  • je del investicijskega podjetja, ki nima statusa pravne osebe ter opravlja investicijske storitve in posle, in
  • lahko opravlja tudi pomožne investicijske storitve, za katere je dovoljenje pridobilo investicijsko podjetje.

(2) Vse poslovne enote, ki jih v Republiki Sloveniji ustanovi investicijsko podjetje s sedežem v drugi državi članici, se štejejo za eno samo podružnico.

Povezane vsebine