Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

23. člen (podjetje tretje države)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

23. člen
(podjetje tretje države)

Podjetje tretje države je podjetje, ki bi izpolnjevalo pogoje za kreditno institucijo, ki lahko opravlja investicijske storitve in posle, ali za investicijsko podjetje, če bi imelo svoj sedež registriran v EU.

Povezane vsebine