Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

46. člen (ARM)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

46. člen
(ARM)

ARM pomeni osebo, ki ima v skladu s 333. in 334. členom tega zakona dovoljenje za opravljanje storitve poročanja o podrobnostih poslov pristojnim organom ali ESMA v imenu investicijskih podjetij.

Povezane vsebine