Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

47. člen (matična država članica APA, CTP in ARM)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

47. člen
(matična država članica APA, CTP in ARM)

Matična država članica APA, CTP ali ARM je, če:

  1. je APA, CTP ali ARM fizična oseba, država članica, v kateri je njen poslovni naslov,
  1. je APA, CTP ali ARM pravna oseba, država članica, v kateri ima sedež, ali
  1. APA, CTP ali ARM v skladu s pravili te države nima sedeža, država članica, v kateri je njegov poslovni naslov.
Povezane vsebine