Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

68. člen (osnovni prospekt)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

68. člen
(osnovni prospekt)

Osnovni prospekt je prospekt, ki vsebuje:

  1. vse potrebne informacije, določene v 76. členu tega zakona in v Uredbi 809/2004/ES,
  2. dopolnitev informacij v dodatku k prospektu, če je ta potrebna v skladu s 103. členom tega zakona, in
  3. končne pogoje ponudbe, če se tako odloči izdajatelj.
Povezane vsebine