Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

70. člen (predpis o javni ponudbi vrednostnih papirjev)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

70. člen
(predpis o javni ponudbi vrednostnih papirjev)

Agencija predpiše:

  1. podrobnejša merila in pogoje za izpustitev posameznih informacij iz prospekta po 84. členu tega zakona, in
  2. druga podrobnejša pravila za izvajanje 2. poglavja tega zakona.
Povezane vsebine