Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

10. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

10. člen

Prvi odstavek 60. člena se črta.

Povezane vsebine