Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

11. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen

V drugem odstavku 62. člena se 6. točka črta.

Dosedanja 7. točka postane 6. točka.

Povezane vsebine