Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

12. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

12. člen

62.a člen se črta.

Povezane vsebine