Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

13. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

13. člen

V prvem odstavku 62.d člena se besedilo »7. točke« nadomesti z besedilom »6. točke«.

Povezane vsebine