Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

22. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

22. člen

V šestem odstavku 8. člena se prvi stavek črta.

Povezane vsebine