Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

26. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

26. člen

V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »in je neodplačna« črta.

Povezane vsebine