Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

30. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

30. člen

Tretji odstavek 24. člena se črta.

Povezane vsebine