Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

31. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

31. člen

Naslov poglavja »4.a SUBVENCIJE« in 26.a do 26.i člen se črtajo.

Povezane vsebine