Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

40. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

40. člen

V drugem odstavku 53. člena se beseda »direkcije« nadomesti z besedo »ministrstva«.

Povezane vsebine