Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

39. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

39. člen

Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Voznik avtobusa in vozila, ki opravlja stalne izvenlinijske prevoze, ter voznik avtotaksi vozila mora imeti v vozilu pogodbo o zaposlitvi.«.

Povezane vsebine